Junior Varsity

Niva Saravanan

Sahithi Doddaka

Niva Saravanan

image32

Ariya Patel

Sahithi Doddaka

Niva Saravanan

image33

Sahithi Doddaka

Sahithi Doddaka

Sahithi Doddaka

image34

Kora Miliotis

Kora Miliotis

Sahithi Doddaka

image35

Ria Gupta

Kora Miliotis

Kyra Samara

image36

Kyra Samara

Kora Miliotis

Kyra Samara

image37

Anjali Botcha

Aubrey Chester

Aubrey Chester

image38

Aubrey Chester

Aubrey Chester

Aubrey Chester

image39

Carrie Ulmer

Aubrey Chester

Carrie Ulmer

image40

Mallory Bryk

Shany Bloch

Carrie Ulmer

image41

Ansley Payne

Shany Bloch

Shany Bloch

image42

Shany Bloch

Shany Bloch

Shany Bloch

image43